KVKK

 

YÜKSELEN METAL KALIP PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

               KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BEYANI

 

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu : Yükselen Metal Kalıp Plastik ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Limited Şirketi

Mersis No : 0995001779400012

Adres : Büyükkayacıkosb Mahallesi Sarıçiçek Sokak No: 3/1 Selçuklu/KONYA

Telefon & Faks No : 0332 239 21 90

E-posta : info@yukselenmetal.com.tr

KEP Adresi : yukselenmetal@hs01.kep.tr

Web Sayfası : www.yukselenmetal.com.tr

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, YÜKSELEN METAL KALIP PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Şirketimiz, kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, YÜKSELEN METAL tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İs sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satin alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yütürülmesi,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.yukselenmetal.com.tr adresinde yer alan Yükselen Metal Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

YÜKSELEN METAL tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, üstlenilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, Şirketin ana şirketine, iş ortaklarına, kamu kurumlarına, internet servis hizmeti sağlayıcısına, iş sağlığı ve güvenliği firmasına, resmi muhasebecimize, hukuk departmanımıza, bankalara, nakliye firmalarına, tedarikçi firmalara, destek hizmeti alınan firmalara, yabancı uyruklu siteler üzerinden yapılan aktarımlar nedeniyle yabancı ülkelere, ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamaları ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 

 

İLETİŞİM ADRESİ:

YÜKSELEN METAL KALIP PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Büyükkayacıkosb Mahallesi Sarıçiçek Sokak No: 3/1 Selçuklu/KONYA

Telefon No: 0332 239 21 90

E-posta: info@yukselenmetal.com.tr

Web Sayfası : www.yukselenmetal.com.tr